Za korisnike doma organizirane su različite domske aktivnosti:
 • grupni sastanci
 • gimnastika
 • individualna i grupna fizioterapija
 • kreativna radionica
 • društvene igre – bingo, šah
 • večeri poezije
 • novinarska grupa
 • sastanci za izradu jelovnika
 • krunica
 • izleti i posjete (Jarun, Bundek, Floraart, Zrinjevac, posjete svetištima, Maksimir, Bliznec…)
 • proslave rođendana korisnika
 • koncerti – zborovi, klape, KUD
 • predstave – igrokazi, balet
 • predavanja
 • kvizovi
 • roštiljada u vrtu doma
 • natjecanja između domova u društvenim igrama
kapelica2tjelovjezbazbor