Profesionalno i iskusno osoblje jamči Vam vrhunsku kvalitetnu uslugu:

  • zdravstvene njege i fizikalne terapije
  • liječnika opće medicine, fizijatra, stomatologa i ostalih specijalista koji se uključuju po potrebi
  • socijalnog rada i radno-rekreacijskih aktivnosti, radni terapeut
  • prehrana: obična prehrana, dijetalna prehrana (žučna, dijabetička, gastrična…), kašasta i enteralna prehrana
  • zadovoljenje ostalih potreba: frizer, pediker,…
blagovaonaboravak2boravak
Dom je otvorenog tipa. Nudi visoku razinu smještaja, kvalitetni socijalni program, stručno osoblje, te stalnu duhovnu i pastoralnu skrb.
Posebnu pažnju u domu poklanjamo religiozno-duhovnoj, kulturnoj i zabavnoj dimenziji života, jer nam je cilj da boravak u našem domu obogati Vaš život!
Dom omogućuje trajnu duhovnu i vjerničku pratnju svima koji to žele (dva puta dnevno sv. misa, podjela svetih sakramenata).

kapelica2predvorjepredvorjebis